Arhivi Kategorije: Šola

Glasbena šola Ravne na Koroškem je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki deluje na območju Mežiške doline v Občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Dravograd, Mežica in Črna na Koroškem. Akt o ustanovitvi je bil sprejet 20. novembra 1996 in objavljen v Uradnem listu RS št. 70, dne 6. decembra 1996. Ustanoviteljica zavoda – Glasbene šole Ravne na Koroškem je Občina Ravne na Koroškem. Šola deluje na podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ter Zakona o glasbenih šolah. Z uveljavitvijo novega Zakona o glasbenih šolah, ki je bil sprejet februarja 2000, je prenehal veljati Zakon o glasbenih šolah iz leta 1971, kar pomeni, da poteka uvajanje prenovljenih programov tudi v glasbenih šolah in sicer od šolskega leta 2002/2003 in se nadaljuje vse do danes, ko vstopamo v osmi razred glasbene šole. Glasbena šola Ravne na Koroškem je članica ZSGŠ in Evropske zveze glasbenih šol EMU.

Ni Najdeno

Oprostite, noben zadetek ni bil najden za zahtevan arhiv. Mogoče bo iskanje pomagalo najti soroden prispevek.