Hišni red

Na naši šoli želimo zagotoviti čim boljše počutje vsem učencem, zaposlenim na šoli, staršem in drugim obiskovalcem, zato mora vsak upoštevati določena pravila. Da se to v največji meri zagotovi, se izvaja tudi videonadzor pri vhodu v šolo in na glavnem hodniku šole.

• učenci prihajajo k pouku pravočasno
• v šoli in zunaj nje se vsi vljudno pozdravljamo
• preden vstopimo v prostor (učilnico, pisarno) potrkamo
• na šoli je za učence obvezna uporaba copat
• zadrževanje je dovoljeno le na hodniku, kjer so posebej za to pripravljene klopi in obešalniki za oblačila
• učenci, ki čakajo na pouk, naj s hrupom ne motijo pouka
• učenci naj pred poukom izključijo zvonjenje mobilnih telefonov
• v šoli vsak sam odgovarja za svojo lastnino
• učenci morajo skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole in v njeni bližnji okolici
• dolžnost učencev in vseh zaposlenih je vljuden in spoštljiv medsebojni odnos
• zaposleni, učenci in njihovi starši so dolžni ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb, materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah
• vsakdo, ki se nahaja na šoli mora upoštevati izobešena navodila o ravnanju ob morebitnem požaru ali drugih nesrečah