Kolektiv

RAVNATELJ
mag. Aleksander Kotnik
UČITELJI
Blaznik Majcen Polona – kitara
Buhvald Helena – klavir
Črešnik Veronika – klavirska in diatonična harmonika, harmonikarski orkester
Gaiser Herman – kontrabas
Gorenšek Klemen – solopetje
Jevšnikar Davorin – tolkala
Kolar Samo – trobila
Kotnik Aleksander – nizka trobila
Kovačič Gregor – klarinet, pihalni orkester
Krof Luka – klavir
Kseneman Tina – citre / Amalija Skrube
Mandl Jože – diatonična harmonika
Miklavžina Janez – trobila
Mirkac Renata – klavir
Mori Alenka – nauk o glasbi, klavir, glasbena pripravnica
Mori Eva – klavir
Ofak Andrej – kitara, kitarski orkester
Pisar Valerija – nauk o glasbi, glasbena pripravnica
Rošer Nadja – flavta
Sagernik Kovačič Tatjana – violina
Satler Blaž – tolkala
Skarlovnik Elizabeta – nauk o glasbi, glasbena pripravnica
Skarlovnik Staša – klavir
Strmčnik Marko – kitara
Šlogar Ana – flavta / Alegro Maruša
Štriker Dušan – klarinet, saksofon
Trnar Lana – klavir
ZUNANJI SODELAVCI
Žgeč Jerica – violončelo
Cioatá Elena – balet, plesna pripravnica
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI
Ravnjak Irena – računovodja
Reiter Florjan – tajnik
Ravnjak Gregor – hišnik
Preglav Stachel Irena– čistilka
Tjaša Zadravec Berisha – čistilka