Javni nastopi 2016/17

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

22. 11. 2016 Programski list Programski list
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizator: Andrej Ofak
Sodelujoči učitelji: Tina Kseneman, Samo Kolar, Tatjana Sagernik Kovačič, Davorin Jevšnikar                     Umetniška sodelavka: Petra Delopst
12. 12. 2016 Programski list
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizatorka: Tatjana Sagernik Kovačič
Sodelujoči učitelji: Dušan Štriker, Janez Miklavžina, Nadja Rošer, Aleksander Kotnik                                        Umetniški sodelavki: Renata Mirkac, Staša Skarlovnik
20. 12. 2016 (Koncert Simfoničnega orkestra s solo pevci GŠ Slovenj Gradec) Programski list
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizator: Đorđe Berak
Sodelujoči učitelji: učitelji godal in plesne pripravnice
24. 1. 2017 (Javni nastop pihalcev in tekmovalcev) Programski list
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizatorka: Nadja Rošer
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji pihal in mentorji tekmovalcev
14. 2. 2017 Programski list
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizatorka: Tina Kseneman
Sodelujoči učitelji: Valerija Pisar, Marko Strmčnik, Jože Mandl, Anita Zadravec, Nadja Rošer, Blaž Satler, Marko Prijatelj                                                                                                                                                                         Umetniška sodelavka: Staša Skarlovnik
7. 3. 2017 Programski list
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizator: Jože Mandl
Sodelujoči učitelji: Renata Mirkac, Jerica Žgeč, Đorđe Berak, Melita Stropnik, Gregor Kovačič                       Umetniška sodelavka: Petra Delopst, Staša Skarlovnik, Renata Mirkac
28. 3. 2017 (Javni nastop pianistov) Programski list
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizatorka: Petra Delopst
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji klavirja
23. 5. 2017 (Koncert orkestrov šole) Programski list
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizator: Aleksander Kotnik
Sodelujoči učitelji: vsi
30. 5. 2017 (Javni nastop plesne pripravnice v sodelovanju z GŠ Slovenj Gradec)
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizator: Aleksander Kotnik
Sodelujoči učitelji: učitelji plesne pripravnice in baleta
6. 6. 2017 (Javni nastop učencev 1. razredov) Programski list
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Organizator: Dušan Štriker
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji 1. razredov
OBČINA PREVALJE

15. 12. 2016 Programski list
GLASBENA UČILNICA OŠ PREVALJE
Organizatorka: Anita Zadravec
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
20. 4. 2017 (Zaključni koncert) Programski list GALERIJA
DRUŽBENI DOM PREVALJE
Organizatorka: Renata Mirkac
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
OBČINA MEŽICA

6. 12. 2016 Programski list
GLASBENI DOM MEŽICA
Organizator: Marko Strmčnik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
16. 5. 2017 (Zaključni koncert oddelka Mežica in Črna na Koroškem)
NARODNI DOM MEŽICA Programski list GALERIJA
Organizator: Janez Miklavžina
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

30. 11. 2016 Programski list
UČILNICA OSNOVNE ŠOLE
Organizator: Dušan Štriker
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
4. 4. 2017
KULTURNI DOM ČRNA NA KOROŠKEM Programski list
Organizatorka: Helena Buhvald Gorenšek
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
OBČINA DRAVOGRAD

13. 12. 2016 Programski list
JEDILNICA OSNOVNE ŠOLE
Organizatorka: Polona Blaznik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
9. 5. 2017 (Zaključni koncert) Programski list
JEDILNICA OSNOVNE ŠOLE
Organizatorka: Alenka Mori
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
OSTALI NASTOPI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

20. 1. 2017 – Revija glasbenih šol Koroške, Štejerske in Pomurja (Konservatorij za glasbo in balet Maribor)
13. 4. 2016 – 25. revija koroških glasbenih šol (Kulturni center Ravne na Koroškem) GALERIJA
TEMSIG
1. do 8. 2. 2017 – regijska tekmovanja na glasbenih šolah v raznih krajih Slovenije
6. do 20. 3. 2017 – državno tekmovanje na glasbenih šolah v gorenjski regiji
Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline: TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA, EVFONIJ, TOLKALA, HARMONIKA, TAMBURICA, KITARSKI DUO, KLAVIRSKI DUO, KOMORNE SKUPINE Z GODALI IN KLAVIRJEM TER JAZZ- SOLO.
Zaključni koncert bo 23. 3. 2017 na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljani.
Udeležba na drugih državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih bo potekala na podlagi dogovora z učitelji in v okviru finančnih zmožnosti.