Program

Na Glasbeni šoli Ravne na Koroškem se izobražujejo osnovnošolski otroci ter dijaki, kateri so uspešno opravili preizkus glasbene nadarjenosti. Predmeti osnovnega glasbenega izobraževalnega programa, ki jih izvaja naša šola so naslednji:
• orkestrski instrumenti in petje
godala: violina, viola, violončelo, kontrabas
pihala: kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon
trobila: trobenta, tenor, bariton, rog, pozavna, tuba
tolkala
• drugi instrumenti
instrumenti s tipkami: klavir, klavirska harmonika, diatonična harmonika
brenkala: kitara, citre
• komorna in orkestrska igra
orkester: pihalni, godalni, harmonikarski, tolkalni, kitarski
• nauk o glasbi in solfeggio
• glasbena in plesna pripravnica
PREDMETNIK (predmeti, stopnje, trajanje, starost vstopa)
Glasbeni program vsebuje obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih učencev. Pouk glavnega predmeta (instrument, petje) je individualen in poteka dvakrat tedensko. Ura pouka traja 30 oziroma 45 minut. Nauk o glasbi in solfeggio so obvezni predmeti poleg instrumenta in petja . Korepeticija, orkestri in komorne skupine so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj, glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti. Za zelo nadarjene učence, se organizira dodaten pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom oziroma dodatne priprave za regijska, državna in mednarodna tekmovanja. O udeležbi na tekmovanju odloča šola v soglasju s starši.