Vpis 2023/24

TERMINI SPREJEMNIH PREIZKUSOV

24. 5. 2023 ob 18:00 – Glasbena šola Ravne na Koroškem (Javornik 35)
24. 5. 2023 ob 18:00 – OŠ Prevalje
25. 5. 2023 ob 18:00 – Glasbeni dom Pihalnega orkestra Rudnika Mežica     
25. 5. 2023 ob 18:00 – OŠ Dravograd
26. 5. 2023 ob 17:00 – Glasbena šola Ravne na Koroškem (Javornik 35)
26. 5. 2023 ob 17:00 – OŠ Črna na Koroškem
29. 5. 2023 ob 18:00 – Glasbena šola Ravne na Koroškem (Javornik 35)

Pred sprejemnim preizkusom je nujno evidentiranje preko obrazca na spodnji povezavi:

https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/41

DODATNE INFORMACIJE

Otroci za program GLASBENE PRIPRAVNICE (starost 6 let) in PLESNE PRIPRAVNICE (starost 6/7/8 let) opravijo samo evidentiranje preko spletnega obrazca.

Otroci za program instrumenta (starost 7 in več let) opravijo evidentiranje preko spletnega obrazca in v razpisanem terminu pred strokovno komisijo opravijo sprejemni preizkus (petje, ritem…).


Glasbena pripravnica
• Starost učencev 6 let (1. razred OŠ)
• Brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti
• Odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti
• Omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja
• Vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi
Plesna pripravnica
• Starost učencev 6 let (1. razred OŠ)                                                                                                                                      • Starejši novinci (7 in 8 letni) se vpišejo v razred vrstnikov (3 razredi plesne pripravnice)
• Brez predhodnega preizkusa plesnih sposobnosti
• Odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti
• Omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja
• Vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi
Ples (balet)
• Starost učencev je praviloma devet (9) let.                                                                                                                        • Plesna nadarjenost oziroma razvitost elementarnih plesnih sposobnosti (posnemanje ritmičnih motivov) ter fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom.
Glasba (inštrument in nauk o glasbi)
• Glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom.
VIDEO PREDSTAVITVE INŠTRUMENTOV V RAZLIČNIH ZASEDBAH