Javni nastopi 2023/2024

Nastopi se začnejo ob 18.30 uri. Urnik se zaradi ustanov v katerih se nahajajo prostori za nastope lahko tudi spremeni.
Organizacijo nastopov (lokacije, termini) bomo sprotno usklajevali z morebitnimi ukrepi, ki bodo posledica poplav v mesecu avgustu 2023.

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM 21.11.2023
Organizator: Andrej Ofak
Sodelujoči učitelji: Nadja Rošer, Janez Miklavžina, Veronika Črešnik, Andrej Ofak, Staša Skarlovnik, Renata Mirkac, Amalija Skrube, Jevšnikar Davorin

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE 6.12.2023
MIKLAVŽEV KONCERT
Organizatorka: Lana Trnar

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE 19.12.2023
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Organizator: Klemen Gorenšek
Program po želji sodelujočih

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE 16.1.2024
Organizator: Marko Strmčnik
Sodelujoči učitelji: Blaž Satler, Valerija Pisar, Maruša Alegro, Aleksander Kotnik, Andrej Ofak, Staša Skarlovnik, Veronika Črešnik, Eva Mori

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE 6.2.2024
Organizatorka: Samo Kolar
Sodelujoči učitelji: Marko Strmčnik, Amalija Skrube / Tina Kseneman, Mori Eva, Samo Kolar, Maruša Alegro, Gregor Kovačič, Lana Trnar, Renata Mirkac

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE 21.2.2024
Organizator: Tatjana Sagernik Kovačič
Sodelujoči učitelji: Lana Trnar, Andrej Ofak, Jože Mandl, Dušan Štriker, Jerica Žgeč, Gaiser Herman, Nadja Rošer, Renata Mirkac

GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM 26.3.2024
JAVNI NASTOP PIANISTOV
Organizatorka: Staša Skarlovnik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji klavirja

GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM 3.4.2024
Organizator: Jevšnikar Davorin
Sodelujoči učitelji: Marko Strmčnik, Tatjana Sagernik Kovačič, Jože Mandl, Renata Mirkac, Štriker Dušan, Staša Skarlovnik, Janez Miklavžina

GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM 16.4.2024
JAVNI NASTOP PIANISTOV
Organizatorka: Staša Skarlovnik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji klavirja

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE 14.6.2024
KONCERT PEVCEV
Organizator: Klemen Gorenšek
Sodelujoči učitelji: korepetitorji

DRUŽBENI DOM PREVALJE 28.5.2024
KONCERT ORKESTROV ŠOLE
Organizator: Aleksander Kotnik
Sodelujoči učitelji: vsi

VELIKA DVORANA GLASBENEGA DOMA RAVNE 6.6.2024
ZAKLJUČNI NASTOP UČENCEV PRVIH RAZREDOV
Organizatorka: Nadja Rošer
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji pihal, trobil in tolkal
Sodelujoči učenci: učenci 1. razredov pihal, trobil in tolkal

GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM 7.6.2024
ZAKLJUČNI NASTOP UČENCEV PRVIH RAZREDOV
Organizatorka: Eva Mori
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji klavirja
Sodelujoči učenci: učenci 1. razredov klavirja

OBČINA PREVALJE

GLASBENA UČILNICA OŠ PREVALJE 5.12.2023
Organizatorka: Veronika Črešnik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Prevalje

GLASBENA UČILNICA OŠ PREVALJE 19.3.2024
Organizatorka: Elizabeta Skarlovnik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Prevalje

DRUŽBENI DOM PREVALJE 25.4.2024
ZAKLJUČNI NASTOP ODDELKOV PREVALJE-RAVNE
Organizatorka: Renata Mirkac
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Prevalje-Ravne

OBČINA MEŽICA

GLASBENI DOM MEŽICA 7.12.2023
Organizator Dušan Štriker
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Mežica

GLASBENI DOM MEŽICA 9.4.2024
Organizatorka: Helena Buhvald
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Mežica

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

KULTURNI DOM ČRNA NA KOROŠKEM 14.12.2023
Organizator: Janez Miklavžina
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Črna na Koroškem

KULTURNI DOM ČRNA NA KOROŠKEM 2.4.2024
Organizator: Luka Krof
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Črna na Koroškem

KULTURNI DOM ČRNA NA KOROŠKEM 16.5.2024
ZAKLJUČNI NASTOP ODDELKOV ČRNA-MEŽICA
Organizator: Marko Strmčnik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Črna-Mežica

OBČINA DRAVOGRAD

JEDILNICA OŠ DRAVOGRAD 12.12.2023
Organizatorka: Polona Blaznik Majcen
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Dravograd
Sodelujejo učenci glasbene pripravnice

JEDILNICA OŠ DRAVOGRAD 23.4.2024
ZAKLJUČNI NASTOP ODDELKA DRAVOGRAD
Organizatorka: Alenka Mori
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka Dravograd

OSTALI NASTOPI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

4.–22. 3. 2024 TEMSIG – VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, HARFA, KITARA, CITRE, ORGLE, KOMORNE SKUPINE S PIHALI, KOMORNE SKUPINE S HARMONIKO, SOLFEGGIO. Kraji tekmovanja: glasbene šole v okolici Ljubljane in Zasavja ter Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

12. 1. 2024 – Revija glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja (Konservatorij za glasbo in balet Maribor ob 18. uri)

18. 4. 2024 – Revija Koroških glasbenih šol, Radlje ob Dravi

8.-20. 5. 2024 – predstavitve Glasbene šole Ravne na Koroškem za otroke vrtcev in osnovnih šol po občinah delovanja šole

Udeležba na drugih državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih bo potekala na podlagi dogovora z učitelji in v okviru finančnih zmožnosti.