Vpis 2022/23

TERMINI SPREJEMNIH PREIZKUSOV

25. 5. 2022 ob 18:00 – Glasbena šola Ravne na Koroškem (Javornik 35)

25. 5. 2022 ob 18:00 – OŠ Prevalje

26. 5. 2022 ob 18:00 – Glasbeni dom Pihalnega orkestra Rudnika Mežica

26. 5. 2022 ob 18:00 – OŠ Dravograd

27. 5. 2022 ob 16:00 – Glasbena šola Ravne na Koroškem (Javornik 35)

27. 5. 2022 ob 15:00 – OŠ Črna na Koroškem

30.5.2022 ob 18:00 – DODATNI TERMIN na Glasbeni šoli Ravne na Koroškem (Javornik 35) za kandidate iz vseh občin (v primeru odsotnosti kandidatov med 25. in 27.5.2022)

Pred sprejemnim preizkusom je nujno evidentiranje preko obrazca na spodnji povezavi:

https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/41

DODATNE INFORMACIJE

Otroci za program GLASBENE PRIPRAVNICE (starost 6 let) in PLESNE PRIPRAVNICE (starost 6/7/8 let) opravijo samo evidentiranje preko spletnega obrazca.

Otroci za program instrumenta (starost 7 in več let) opravijo evidentiranje preko spletnega obrazca in v razpisanem terminu pred strokovno komisijo opravijo sprejemni preizkus (petje, ritem…).


Glasbena pripravnica
• Starost učencev 6 let (1. razred OŠ)
• Brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti
• Odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti
• Omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja
• Vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi
Plesna pripravnica
• Starost učencev 6 let (1. razred OŠ)                                                                                                                                      • Starejši novinci (7 in 8 letni) se vpišejo v razred vrstnikov (3 razredi plesne pripravnice)
• Brez predhodnega preizkusa plesnih sposobnosti
• Odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti
• Omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja
• Vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi
Ples (balet)
• Starost učencev je praviloma devet (9) let.                                                                                                                        • Plesna nadarjenost oziroma razvitost elementarnih plesnih sposobnosti (posnemanje ritmičnih motivov) ter fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom.
Glasba (inštrument in nauk o glasbi)
• Glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom.
VIDEO PREDSTAVITVE INŠTRUMENTOV V RAZLIČNIH ZASEDBAH